INFORMACJA

w przedmiocie praw

i obowiązków w zakresie przetwarzania danych osobowych

32 1600 1462 1899 1192 5000 0004


Adres

ul. Dworcowa 87/26 

(II piętro)

85-009 Bydgoszcz

Telefon 52 506-54-04

Fax 52 506-54-05

E-mail bydgoszcz.bak-kowalska@komornik.pl 

Dane kancelarii

NIP: 953-250-37-00

REGON: 385870702

Konto bankowe

BNP Paribas Bank Polska S.A.

Godziny pracy

Kancelaria czynna od poniedziałku do piątku

 w godz. 08.00-15.30.

Komornik przyjmuje interesantów we wtorki

w godz. 10.00-15.00 lub po wcześniejszym ustaleniu telefonicznym.


KAROLINA BĄK-KOWALSKA

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym  

w Bydgoszczy

Kancelaria Komornicza nr XXXVII

Licytacje

Obszar działania

Kontakt

 BNP Paribas Bank Polska S.A.

32 1600 1462 1899 1192 5000 0004

Wnioski

Więcej wzorów wniosków

Wniosek o doręczenie korespondencji (pdf)

Wniosek o wszczęcie egzekucji (pdf)

WNIOSKI DO POBRANIA: 


      Podstawowym zadaniem komornika sądowego jest wykonywanie orzeczeń sądu w sprawach pieniężnych i niepieniężnych oraz innych tytułów wykonawczych przy zastosowaniu określonych środków przymusu.

Komornik dąży do wyegzekwowania z majątku dłużnika należności dla wierzyciela.

Ponadto do zadań komornika należy:

- dokonanie spisu inwentarza lub zabezpieczenie spadku po zmarłym,

- ustalenia konkretnego faktu za pomocą instytucji protokołu stanu faktycznego,

- nadzór nad publicznymi licytacjami na wniosek organizatorów licytacji,

- doręczanie korespondencji sądowej.

 BNP Paribas Bank Polska S.A.

32 1600 1462 1899 1192 5000 0004

ul. Dworcowa 87/26 ( II piętro)

85-009 Bydgoszcz

tel. 52 506-54-04

fax 52 506-54-05