ul. Dworcowa 87/26 ( II piętro)
85-009 Bydgoszcz
tel. 52 506-54-04
fax 52 506-54-05
 BNP Paribas Bank Polska S.A.
32 1600 1462 1899 1192 5000 0004
      Podstawowym zadaniem komornika sądowego jest wykonywanie orzeczeń sądu w sprawach pieniężnych i niepieniężnych oraz innych tytułów wykonawczych przy zastosowaniu określonych środków przymusu.
Komornik dąży do wyegzekwowania z majątku dłużnika należności dla wierzyciela.
Ponadto do zadań komornika należy:
- dokonanie spisu inwentarza lub zabezpieczenie spadku po zmarłym,
- ustalenia konkretnego faktu za pomocą instytucji protokołu stanu faktycznego,
- nadzór nad publicznymi licytacjami na wniosek organizatorów licytacji,
- doręczanie korespondencji sądowej.
WNIOSKI DO POBRANIA: 

Wniosek o wszczęcie egzekucji (pdf)

Wniosek o doręczenie korespondencji (pdf)

Więcej wzorów wniosków

Wnioski

 BNP Paribas Bank Polska S.A.
32 1600 1462 1899 1192 5000 0004

Kontakt

Obszar działania

Licytacje

KAROLINA BĄK-KOWALSKA
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym  
w Bydgoszczy
Kancelaria Komornicza nr XXXVII

Adres
ul. Dworcowa 87/26 
(II piętro)
85-009 Bydgoszcz
Telefon 52 506-54-04
Fax 52 506-54-05
E-mail bydgoszcz.bak-kowalska@komornik.pl 
Dane kancelarii
NIP: 953-250-37-00
REGON: 385870702
Konto bankowe
BNP Paribas Bank Polska S.A.
Godziny pracy
Kancelaria czynna od poniedziałku do piątku
 w godz. 08.00-15.30.
Komornik przyjmuje interesantów we wtorki
w godz. 10.00-15.00 lub po wcześniejszym ustaleniu telefonicznym.

32 1600 1462 1899 1192 5000 0004

RODO